Kenya vs Japan – USA Sevens Rugby
17 - 7
ft
Pool DDubai 7s12/02/201603:00 AMDubai 7s
X